ตอนที่ 9: วิธีป้องกันตัวเองให้ห่างจากโรคหัวใจ

ไม่อยากเป็นโรคหัวใจ หรือหลอดเลือดหัวใจตีบ ต้องทำยังไง

มีวิธีป้องกันตัวเองหรือไม่

กินอาหารเสริม หรือออกกำลังกายจะช่วยได้หรือไม่

ฟังคำตอบได้ในรายการ “คุยกับหมอหัวใจ”

เรื่อง “หลอดเลือดหัวใจ ตอนที่9: วิธีป้องกันตัวเองให้ห่างจากโรคหัวใจ”

โดย ผศ.พญ. อิงอร อรุณากูร

อายุรแพทย์โรคหัวใจ จากศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ