โรคหลอดเลือดสมองคืออะไร

โรคหลอดเลือดสมองเป็นอาการที่เกิดกับสมองอย่างฉับพลันเมื่อเลือดที่ส่งไปเลี้ยงสมองถูกตัดขาด โดยแบ่งเป็นสองชนิด คือ หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (เกิดจากลิ่มเลือดหรือการอุดตันในหลอดเลือด จึงทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้) และหลอดเลือดสมองแตก (เกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดแตกภายในหรือเหนือพื้นผิวของสมอง)

แม้คนส่วนมากเชื่อว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ความจริงแล้ว หากเราดูแลสุขภาพให้ดีตามกฎ 10 ข้อ ซึ่งรวมถึงลดการสูบบุหรี่ รวมทั้งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลง จะป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ถึงร้อยละ 91  (ดูรายละเอียดได้ในคลิป)

อาการของโรค: ใช้แบบทดสอบที่เรียกว่า FAST test ในการวินิจฉัยโรค

(FAST มาจากการนำอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของ 4 หัวข้อการทดสอบมารวมกันเพื่อให้จดจำง่าย: F จาก Facial , A จาก Arm, S จาก Speech และ T จาก Time )

F: อาการอ่อนแรงบริเวณใบหน้า

ใบหน้าด้านใดด้านหนึ่งของผู้ป่วยตกลงหรือไม่ (ปากเบี้ยว มุมปากตก)

A: อาการแขนอ่อนแรง

ผู้ป่วยยกแขนทั้งสองข้างขึ้นและยกค้างไว้ได้หรือไม่

S: ปัญหาในการพูด

ผู้ป่วยพูดออกเสียงได้ชัดถ้อยชัดคำหรือไม่ สิ่งที่พูดออกมาฟังชัดเจนดีหรืออ้อแอ้

T: เมื่อใดที่ควรโทรเรียกรถพยาบาล

หากผู้ป่วยทำข้อใดข้อหนึ่งจากสามการทดสอบข้างต้นไม่ได้ ให้โทรขอความช่วยเหลือทันที