โดย Trt Thongnuan

24 ธันวาคม 2016

 

Satellite Moments (Light up the sky)”

(เมื่อดาวเทียมโคจร (สาดแสงทอดไกล))

— Charlie Flink, Luke Treadaway —

OST. A Street Cat Named Bob

 

Who are the people that make you feel alive?

Are any of them standing by your side?

Are you chasing every sunset?

Are you facing every fear?

Are you reaching even higher

When your dreams all disappear?

ใคร คือคนที่ทำ ให้ชีวิตคุณสดใส

แล้ว มีใครสักคน อยู่คอยเคียงข้างคุณไหม

คุณเฝ้าตามอาทิตย์อัสดง

คุณเผชิญความกลัวอยู่ไหม

หรือคุณยิ่งเอื้อมมือสูงขึ้นไป

เมื่อความฝันสูญสิ้นมลาย

Cos all our lives are just satellite

Here and gone like satellite

Satellite moments that light up the sky

Satellite moments are just passing by

เพราะชีวิตเราคือดาวเทียมดวงใหญ่

มาแล้วไป ดาวเทียมดวงใหญ่

เมื่อดาวเทียมโคจร สาดแสงทอดไกล

เมื่อดาวเทียมโคจร แค่ผ่านมาทักทาย

One truth best repeating

A simple solemn phrase

Everything is fleeting

Everything will change

ความจริงยังวนเวียนอยู่

วลีเรียบง่ายแต่ปวดใจ

ทุกสิ่งล้วนไม่จีรัง

ทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลง

Cos all our lives are just satellite

Here and gone like satellite

Satellite moments that light up the sky

Satellite moments are just passing by

เพราะชีวิตเราคือดาวเทียมดวงใหญ่

มาแล้วไป ดาวเทียมดวงใหญ่

เมื่อดาวเทียมโคจร สาดแสงทอดไกล

เมื่อดาวเทียมโคจร แค่ผ่านมาทักทาย

Satellite moments that light up the sky

Satellite moments are just passing by

เมื่อดาวเทียมโคจร สาดแสงทอดไกล

เมื่อดาวเทียมโคจร แค่ผ่านมาทักทาย

Satellite moments

Satellite moments

เมื่อดาวเทียมโคจร

เมื่อดาวเทียมโคจร