โดย Trt Thongnuan

10 มกราคม 2017

“Nothing’s Gonna Change My Love for You”
ความรักให้เธอนั้นไม่อาจทลาย
— George Benson –

ที่มารูป: https://i.ytimg.com

If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long, 
With you I see forever
Oh, so clearly, 
I might have been in love before
But it never felt this strong

ถ้าหากฉันต้องใช้ชีวิตเดียวดายไม่มีเธอ
กลางวันคงได้แต่นั่งเหม่อ
กลางคืนคงแสนยาวนาน
มีเธออยู่เคียงมีเพียงแต่
เราสองนิรันดร์ 
แม้ฉันนั้นเคยรักใครก่อน
แต่ว่าตอนนี้แสนชัดเจน

Our dreams are young and we both know
They’ll take us where we want to go
Hold me now
Touch me now
I don’t want to live without you

เราสองมีฝันร่วมกันสร้างมา
ความฝันจะพาสองเราก้าวไป
จับมือฉัน
สัมผัสฉัน
อย่าให้ฝันของฉันต้องหลุดลอย

Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I’ll never ask for more than your love

ความรักให้เธอนั้นไม่อาจทลาย
อยากให้เธอรู้ไว้ชีวิตฉันคือเธอ
สิ่งหนึ่งเธอเชื่อได้เสมอ
ฉันเฝ้าพร่ำเพ้อแต่เพียงความรักเรา

Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through but
Nothing’s gonna change my love for you

ความรักให้เธอนั้นไม่อาจทลาย
อยากให้เธอรู้ไว้ชีวิตฉันคือเธอ
โลกอาจเปลี่ยนชีวิตฉันเมื่อได้เจอ
แต่ความรักให้เธอไม่อาจทลาย

If the road ahead is not so easy
Our love will lead the way for us
Like a guiding star
I’ll be there for you if you should need me
You don’t have to change a thing
I love you just the way you are

เมื่อเส้นทางที่ไปไม่ได้ง่ายเท่าไร
แต่รักของเราจะพาข้ามไป
ดังดวงดาวนำทาง
ฉันจะรอเสมอเมื่อเธอนั้นต้องการ
เธอคือเธอเหมือนเช่นทุกวัน
ฉันรักเธอนั้นที่เธอเป็นเธอ

So come with me and share the view
I’ll help you see forever too
Hold me now
Touch me now
I don’t want to live without you

โปรดมากับฉันมามองร่วมกัน
เธอจักได้เห็นหนทางนิรันดร์ 
จับมือฉัน
สัมผัสฉัน 
อย่าให้ฝันของฉันต้องหลุดลอย

Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I’ll never ask for more than your love

ความรักให้เธอนั้นไม่อาจทลาย
อยากให้เธอรู้ไว้ชีวิตฉันคือเธอ
สิ่งหนึ่งเธอเชื่อได้เสมอ
ฉันเฝ้าพร่ำเพ้อแต่เพียงความรักเรา

Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through but
Nothing’s gonna change my love for you

ความรักให้เธอนั้นไม่อาจทลาย
อยากให้เธอรู้ไว้ชีวิตฉันคือเธอ
โลกอาจเปลี่ยนชีวิตฉันเมื่อได้เจอ
แต่ความรักให้เธอไม่อาจทลาย