โดย Trt Thongnuan

17 มีนาคม 2015

ขอเอาเพลงเคยฮิตที่ใช้ประกอบโฆษณา Orange เพลงนี้มาแปลนะครับ 😀

 

wall-in-your

ที่มารูป: https://images-na.ssl-images-amazon.com

“Wall in Your Heart“
(กำแพงกั้นใจ)
— Shelby Lynne —

I feel your pain
I feel the rain
What happened to you
I can’t get to you

รู้เธอช้ำใจ
รู้เธอปวดใจ
เธอเป็นอะไรไป
ฉันไม่อาจเข้าใจ

Cause there’s a wall
In your heart
That no one can get through
And it’s cold and it’s dark
And you don’t have a clue
But this wall it will fall
If it’s the last thing I do
I’ll get through this wall in your heart

เพราะมีกำแพง
กั้นในใจ
เธอไม่ให้ใครเข้าไป
มันเหน็บหนาว มันมืดมิด
และเธอปิดตายเรื่อยไป
แต่กำแพงจะทลาย
ฉันจะผ่านมันเข้าไป
ถึงในใจ สุดท้ายที่จะทำ

I know your soul
I know I’m home
Just come here to me
I’ll let you run through me

รู้ตัวของเธอ
ฉันรอเสมอ
แค่เธอตามฉันไป
จะให้เธอหมดหัวใจ

Cause there’s a wall
In your heart
That no one can get through
And it’s cold and it’s dark
And you don’t have a clue
But this wall it will fall
If it’s the last thing I do
I’ll get through this wall in your heart

เพราะมีกำแพง
กั้นในใจ
เธอไม่ให้ใครเข้าไป
มันเหน็บหนาว มันมืดมิด
และเธอปิดตายเรื่อยไป
แต่กำแพงจะทลาย
ฉันจะผ่านมันเข้าไป
ถึงในใจ สุดท้ายที่จะทำ

We’ll break down all the troubles we have found
And I’ll find a way to mend your broken pieces
We’ll hold hands and be friends
Until the end
And our love will be forever

เราจะทลายกำแพงในใจไปด้วยกัน
และตัวฉันจะรักษาแผลใจเธอให้หายขาด
เราจะจูงมืออย่างเข้าใจไปทุกวัน
และรักเรานั้นจะคงอยู่นิรันดร์

But there’s a wall
In your heart
That no one can get through
And it’s cold and it’s dark
And you don’t have a clue
But this wall it will fall
If it’s the last thing I do
I’ll get through this wall in your heart

แต่มีกำแพง
กั้นในใจ
เธอไม่ให้ใครเข้าไป
มันเหน็บหนาว มันมืดมิด
และเธอปิดตายเรื่อยไป
แต่กำแพงจะทลาย
ฉันจะผ่านมันเข้าไป
ถึงในใจ สุดท้ายที่จะทำ