Home Tags โรคกระดูกพรุน

Tag: โรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน ตอนที่ 10: เตรียมตัวอย่างไรไม่ให้เป็นโรคกระดูกพรุน

Attention Please! สาวๆ หนุ่มๆ ที่ยังอายุไม่ถึง 30… ยังทันนะจ๊ะที่จะเตรียมร่างกายให้มีมวลกระดูกสูงสุด เพื่อป้องกันมิให้เกิดโรคกระดูกพรุนในอนาคต จะต้องทำอย่างไร มาฟังกันได้เลยยยย แต่สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนแล้ว เราก็มีวิธีการปฏิบัติตัว รวมทั้งวิธีการปรับสภาพแวดล้อมให้บ้านที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันมิให้เกิดกระดูกหักด้วยนาจา... "คุยกับหมอกระดูก" วันนี้เสนอเรื่อง "โรคกระดูกพรุน ตอนที่ 10: เตรียมตัวอย่างไรไม่ให้เป็นโรคกระดูกพรุน" โดยรศ.นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรคกระดูกพรุน ตอนที่ 9: ค่ารักษาพยาบาล

โรคกระดูกพรุน เป็นหนึ่งในภัยเงียบที่เกิดขึ้นได้ในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้หญิง หากเป็นแล้ว ก็ควรต้องรักษา มิฉะนั้นอาจเกิดความเสี่ยงกระดูกหักได้ง่าย แล้วค่ารักษาพยาบาลล่ะ จะมากน้อยเพียงไร สิทธิการรักษาพยาบาลครอบคลุมหรือไม่ ฟังคำตอบได้จากรศ.นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรคกระดูกพรุน ตอนที่ 8: ยารักษาโรคกระดูกพรุน

หากทราบว่าเป็นโรคกระดูกพรุน มีวิธีการรักษาอย่างไร สามารถใช้ยาเพื่อรักษาได้หรือไม่? และระหว่างยากินกับยาฉีด อย่างไหนให้ผลดีกว่ากัน? "คุยกับหมอกระดูก" วันนี้เสนอเรื่อง "โรคกระดูกพรุน ตอนที่ 8: ยารักษาโรคกระดูกพรุน" โดยรศ.นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรคกระดูกพรุน ตอนที่ 7: การรักษา

เป้าหมายหลักของการรักษาโรคกระดูกพรุน ไม่ใช่การรักษาที่ตัวโรคเพียงอย่างเดียว แต่เป็น “การป้องกันกระดูกหัก” จากกระดูกพรุน! ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ว ผู้ป่วยควรปฏิบัติตัวอย่างไร ออกกำลังกายได้หรือไม่ และหากอยากตรวจวัดมวลกระดูก การตรวจเชื่อถือได้แค่ไหน

โรคกระดูกพรุน ตอนที่ 6: น้ำหนักกับกระดูกพรุน

น้ำหนักของร่างกายคนเรามีผลต่อโรคกระดูกพรุนอย่างไร ใครเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงมากกว่ากัน ระหว่างคนผอมกับคนอ้วน หากสงสัยว่าเป็นโรคกระดูกพรุน ควรตรวจอย่างไร พบกับ รศ.นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรคกระดูกพรุน ตอนที่ 5: กระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน (ต่อ)

กระดูกหักเนื่องจากโรคกระดูกพรุนแตกต่างจากกระดูกหักธรรมดาอย่างไร สามารถแก้ไขให้เหมือนเดิมได้หรือไม่ พบกับ รศ.นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรคกระดูกพรุน ตอนที่ 4: กระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน

กระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนมักเกิดกับกระดูกส่วนใดบ้าง ใครเป็นผู้ที่มีความเสี่ยง? ทำไมกระดูกสะโพกหักจึงนำไปสู่การเสียชีวิตได้!?

โรคกระดูกพรุน ตอนที่ 3: สัญญาณ / กระบวนการเกิดโรค

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคกระดูกพรุน จะมีสัญญาณใดบ่งบอกหรือไม่ กระบวนการก่อโรคกระดูกพรุนเป็นอย่างไร ฮอร์โมนเอสโตรเจนเกี่ยวข้องอย่างไรกับโรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน ตอนที่ 2: อาการของโรค / มวลกระดูกสูงสุด

ฟังคุณหมอพูดถึงอาการของโรคกระดูกพรุน และทำอย่างไรจึงจะมีมวลกระดูกสูงสุด โดยรศ.นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรคกระดูกพรุน ตอนที่ 1: นิยามของโรค / ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

โรคกระดูกพรุนคืออะไร ทำไมถึงเป็นภัยเงียบ? ใครคือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง? ฟังคำตอบได้จากซีรีส์ "คุยกับคุณหมอกระดูก" เรื่อง "โรคกระดูกพรุน ตอนที่ 1"