Home Tags ไซซี

Tag: ไซซี

ฉันอยากกินเต้าหู้ของเธอ

ที่เมืองจีนถ้ามีใครมาพูดกับคุณว่า “我想吃你豆腐。”ที่แปลว่า “ฉันอยากกินเต้าหู้ของเธอ” ไม่ได้หมายความว่าเขาอยากให้เราหาเต้าหู้ให้กิน หรือนึกว่าเราขายเต้าหู้อะไร แต่เป็นสำนวนหมายถึงเขาอยากแตะเนื้อต้องตัวคุณต่างหาก สำนวนนี้มีน้ำเสียงออกไปทางทีเล่นทีจริงมากกว่าหมายจะทำอนาจารจริงจัง และคนจีนเองก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคำพูดหยาบคายนัก เดิมทีเข้าใจว่ามักเป็นผู้ชายเอาไว้พูดกับผู้หญิง แต่ในความเป็นจริง ก็เห็นว่ามีผู้หญิงสมัยใหม่ใจกล้าพูดกับผู้ชายแบบนี้ด้วยเหมือนกัน

สุดยอดหญิงงามของจีนงามถึงขั้นไหน

เมื่อพูดถึงสุดยอดหญิงงามของจีน ประเทศจีนยกย่องหญิงสาวสี่คนจากสี่ยุคสมัยให้เป็นสี่สุดยอดสาวงาม ได้แก่ ไซซี หวางเจาจวิน เตียวเสี้ยน และหยางกุ้ยเฟย...คนจีนยังมีคำจำกัดความความงามของแต่ละคนที่ร้อยเรียงกันจนกลายเป็นสำนวนที่แพร่หลายคือ沉鱼落雁,闭月羞花。(chén yú luò yàn bì yuè xiū huā) ซึ่งผศ. ถาวร สิกขโกศล ถอดความออกมาอย่างไพเราะงดงามไว้ในหนังสือ “สี่ยอดหญิงงามผู้พลิกประวัติศาสตร์จีน” ว่า “มัจฉาจมวารี ปักษีตกนภา จันทร์หลบโฉมสุดา มวลผกาละอายนาง”