Home Tags Adjectives

Tag: Adjectives

Possessive Adjectives

Possessive Adjectives ถือเป็นประเภทหนึ่งของ Determiners หรือคำกำกับนาม โดยในที่นี้ กำกับความเป็นเจ้าของของนามที่ตามมา ประกอบด้วย my/ your/ our/ their/ his/ her/ its ...

Adjectives VS Determiners

เรามาดูความแตกต่างในเบื้องต้นของ Adjectives (คำคุณศัพท์) กับ Determiners (คำกำกับนาม) ในภาษาอังกฤษกัน ... (ในรายละเอียด อาจจะมีซับซ้อนหรือมีข้อยกเว้น แต่จะขอพูดในแบบกว้างๆ ก่อนครับ)