โดย Trt Thongnuan

17 กรกฎาคม 2016

%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a2

ที่มารูป: http://upic.me

“ไม่เคย”
(Never)
— 25 Hours —

ฉันไม่เคยรู้ คนที่สำคัญ นั้นมีค่าแค่ไหน 
ฉันไม่เคยรู้ วันที่สวยงาม นั้นมีค่าเท่าไร
ไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกัน นั้นดีเท่าไร 
ไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงมันทรมานแค่ไหน
ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย

I never know how a person means the world to me. 
I never know how beautiful good old days can be. 
Never know how great togetherness will truly be. 
Never know how much loneliness can torture me. 
Never never never.

เราจะคิดถึง คนที่สำคัญ เมื่อต้องจากกันไป 
เราจะคิดถึง วันที่สวยงาม เมื่อเวลาผ่านไป
จะคิดถึงเวลาที่เรามีกัน เมื่อเธอต้องไป 
และตอนนี้รู้ไหม ว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหน
ไม่เคย ไม่เคย จะลืม

We will be missing someone when they left or died.
We will be missing good old days when they went by. 
Will be missing how happy we were all day and night. 
Do you know you’re dearly missed when not by my side? 
Never never forget.

ฉันไม่เคยรู้ คนที่สำคัญ นั้นมีค่าแค่ไหน 
ฉันไม่เคยรู้ วันที่สวยงาม นั้นมีค่าเท่าไร
ไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกัน นั้นดีเท่าไร 
ไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงมันทรมานแค่ไหน
ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย

I never know how a person means the world to me. 
I never know how beautiful good old days can be. 
Never know how great togetherness will truly be. 
Never know how much loneliness can torture me. 
Never never never.

เราจะคิดถึง คนที่สำคัญ เมื่อต้องจากกันไป 
เราจะคิดถึง วันที่สวยงาม เมื่อเวลาผ่านไป
จะคิดถึงเวลาที่เรามีกัน เมื่อเธอต้องไป 
และตอนนี้รู้ไหม ว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหน
ไม่เคย ไม่เคย จะลืม

We will be missing someone when they left or died.
We will be missing good old days when they went by. 
Will be missing how happy we were all day and night. 
Do you know you’re dearly missed when not by my side? 
Never never forget.