โดย Trt Thongnuan

20 มกราคม 2017

“Beauty And The Beast”

(อสูรกับโฉมงาม)

— Celine Dion and Peabo Bryson —

 

ที่มารูป: http://4.bp.blogspot.com

Tale as old as time
True as it can be
Barely even friends
Then somebody bends
Unexpectedly

เก่าแก่คือเรื่องราว
บอกเล่าอย่างจริงแท้
จากไม่เคยเป็นมิตร
แล้วอะไรลิขิต
ให้อีกคนใจอ่อน

Just a little change
Small, to say the least
Both a little scared
Neither one prepared
Beauty and the beast

เปลี่ยนไปทีละหน่อย
ค่อยมีความอาทร
สองคนยังมิกล้า
ไม่พร้อมสบสายตา
อสูรกับโฉมงาม

Ever just the same
Ever a surprise
Ever as before
Ever just as sure
As the sun will rise

ไม่ได้แปรเปลี่ยนผัน
ไม่ได้ทันเอ่ยถาม
ใช่จริงดั่งวานวัน
ใช่จริงทุกโมงยาม
เช่นตะวันส่องฟ้า

Tale as old as time
Tune as old as song
Bittersweet and strange
Finding you can change
Learning you were wrong

เก่าแก่คือเรื่องราว
ยืนยาวคือทำนอง
สุขเศร้าและพลาดพลั้ง
เธอยังได้ทันมอง
เราสองเรียนรู้ค่า

Certain as the sun
Certain as the sun
Rising in the east
Tale as old as time
Song as old as rhyme
Beauty and the beast.

มั่นคงเช่นตะวัน
มั่นคงเช่นตะวัน
สาดส่องบูรพา
เก่าแก่คือเรื่องราว
ยืนยาวคือคีตา
อสูรกับโฉมงาม

Tale as old as time
Song as old as rhyme
Beauty and the beast.

เก่าแก่คือเรื่องราว
ยืนยาวคือคีตา
อสูรกับโฉมงาม