โดย Trt Thongnuan

18 พฤษภาคม 2016

 

a-whole-new-world

ที่มารูป: http://img1.wikia.nocookie.net

“A Whole New World”
(โลกใหม่แสนงาม)
OST. Aladdin

 

I can show you the world
Shining, shimmering, splendid
Tell me, princess, now when did
You last let your heart decide?

ท่านจักได้ค้นพบว่า
โลกสุดสวยสง่าล้ำเพียงใด
องค์หญิงท่านจงบอกข้าไป
ว่าเมื่อใดท่านใช้ใจนำพา

I can open your eyes
Take you wonder by wonder
Over sideways and under
On a magic carpet ride

ท่านจักได้ยลโลกใหม่
ท่องแดนไกลวิจิตรสมตา
ผจญภัยล่องลอยทั่วนภา
พรมวิเศษจะนำเราไป

A whole new world
A new fantastic point of view
No one to tell us “No”
Or where to go
Or say we’re only dreaming

โลกใหม่แสนงาม
มุมมองน่ายลใหม่จนต้องตา
ไม่มีใครห้ามเราได้
บังคับให้ไป
หรือเยาะเราว่าเพียงฝันลอย

A whole new world
A dazzling place I never knew
But now from way up here
It’s crystal clear
that now I’m in a whole new world with you

โลกใหม่แสนงาม
สุดอภิรมย์เพิ่งเคยพบมา
แต่อยู่บนนี้รู้สึก
มั่นใจแล้วว่า
เราต้องชะตาบนโลกใบใหม่ด้วยกัน

Unbelievable sights
Indescribable feeling
Soaring, tumbling, freewheeling
Through an endless diamond sky

ภาพที่เห็นเกินจะเชื่อ
รู้สึกเหนือมิอาจคิดบรรยาย
ลอยโลดแล่นไปไม่สนใคร
เดินทางแหวกประกายม่านฟ้า

A whole new world
Don’t you dare close your eyes
A hundred thousand things to see
Hold your breath – it gets better
I’m like a shooting star
I’ve come so far
I can’t go back to where I used to be

โลกใหม่แสนงาม
จงเปิดตาไม่ปิดกั้น
สิ่งหมื่นร้อยพันรอวันได้ยล
กลั้นหายใจ พบสิ่งใหม่
ดั่งดาวตกห้วงนภา
สุดไกลลิบตา
ข้าไม่อาจกลับไปยังแดนดินถิ่นเดิม

A whole new world
Every turn a surprise
With new horizons to pursue
Every moment gets better
I’ll chase them anywhere
There’s time to spare
Let me share this whole new world with you

โลกใหม่แสนงาม
ประหลาดใจได้ทุกเมื่อ
มีขอบฟ้าครามให้ตามทุกครา
ทุกนาทียิ่งมีค่า
ข้าจักไล่ล่าทุกที่
เวลามากมี
ขอข้าที โลกนี้ท่านต้องได้ยล

A whole new world
(A whole new world)
A new fantastic point of view
No one to tell us “No”
Or where to go
Or say we’re only dreaming
A whole new world
With new horizons to pursue
I’ll chase them anywhere
There’s time to spare
Let me share this whole new world with you

โลกใหม่แสนงาม
มุมมองน่ายลใหม่จนต้องตา
ไม่มีใครห้ามเราได้
บังคับให้ไป
หรือเยาะเราว่าเพียงฝันลอย
โลกใหม่แสนงาม
มีขอบฟ้าครามให้ตามทุกครา
ข้าจักไล่ล่าทุกที่
เวลามากมี
ขอข้าทีโลกนี้ท่านต้องได้ยล

A whole new world
A whole new world
That’s where we’ll be
That’s where we’ll be
A thrilling chase
A wondrous place
For you and me

โลกใหม่แสนงาม
โลกใหม่แสนงาม
ที่เราร่วมเคียง
ที่เราร่วมเคียง
ล่องไปด้วยกัน
แดนอัศจรรย์
แค่นั้นสองเรา